האם יש בונציה חופים איפה שאפשר לשחות

ב lestoon Mestre שבו אין חוף. להתרחץ על האי לידו או על חצי האי של לידו di Jesolo. כדי להגיע אל לידו, מוראנו, בוראנו זה נוח יותר עם פיאצלה רומא על vaporetto, ועל לידו di Jesolo באוטובוס מתחנת מסטרה.